scheme

posted on 30 Jun 2013 00:56 by iamdozenist in life directory Idea
บางครั้งเราสงสัยว่า คนรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่เรา 
เขาเห็นเรื่องราวในอดีตเป็นสีอะไร
ทั้งที่คำตอบมันก็มีอยู่ในตัวเองแล้วว่า...เป็นสีอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน
ไม่ต่างกัน
แต่เพราะเราเองต่างหาก ที่มีภาพจำกับเรื่องราวเก่าก่อนเป็นภาพสีซีเปียเท่านั้น
เราเลยคิดว่า...หรือคนในสมัยก่อน เขาเห็นกันด้วยสีน้ำตาลซีดจางอย่างนั้นจริงๆ
 
บางครั้งเราสงสัยว่า แล้วคนรุ่นลูกรุ่นหลานเรา 
เขาจะเห็นเรื่องราวในอนาคตเป็นสีอะไร
จะสดใส หวานหวาน จาดจ้ามากกว่าที่เป็นอยู่ไหม
และอดีตจะจางลงไปอย่างที่เป็นมารึเปล่า
 
ก็น่าสนใจเหมือนกัน.
 
 

Comment

Comment:

Tweet

เหย
ตอนเด็กๆเราคิดจริงจังนะ
ว่าสมัยพ่อแม่เรามีแต่สีซีเปีย  
อดีตของเราสีจาง
แต่สีของอนาคตเรา
จางกว่า 
big smile Hot!
<h6>อยู่รอดูอนาคตที่สวยงาม</h6>
( Hot! Hot! )

#1 By Nirankas on 2013-06-30 08:45

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย iamdozenist* blog ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ iamdozenist.exteen.com.